Wijkmiddag Frederiksoord en De Bloem: ‘Ontmoeten en Verbinden’

Op zaterdag 21 september a.s. is er een bijzondere wijkmiddag voor de leden die wonen in de wijk ‘Frederiksoord en De Bloem. Het doel van deze middag is om de mensen in onze wijk in de gelegenheid te stellen elkaar te ontmoeten. We hebben daarvoor een afwisselend programma samengesteld, waarin u wordt uitgenodigd om serieus met elkaar in contact te komen, maar waarin ook voldoende ruimte zit voor gezelligheid en ontspanning.

De middag wordt gehouden in de zalen van het Centrum bij de Immanuëlkerk. Na de ontvangst vanaf 15.00 uur met koffie, thee en frisdrank gaan we om 15.30 uur naar de grote zaal. Ds. Meek zal ons dan iets vertellen over het pastoraat in onze wijk. Vervolgens proberen we met elkaar in gesprek te komen aan de hand van een uitdagend kaartspel.

Tweede helft
De tweede helft van de middag kunt u zelf kiezen wat u gaat doen. U kunt kiezen uit een uurtje samenzang, kransen maken, zitdansen onder leiding van juffrouw Jeanne van Duijn, cup cakes maken (voor de kinderen) of gezellig spelletjes doen voor jong en oud. We sluiten de middag om ongeveer 18.00 uur af met een hapje en een drankje.

Kinderen
Neem gerust uw kinderen mee. Voor de kleinsten is er een crèche en voor de grotere kinderen is er een eigen programma, o.a. met cup cakes maken en spelletjes.
Voel u ook vrij om iemand uit uw omgeving mee te nemen, die geen lid van onze kerk is.

Persoonlijke uitnodiging
Wij vinden het fijn om ook hen te mogen ontmoeten. En als u dat wenst, dan komen wij u graag thuis ophalen en we brengen u ook weer thuis. Alle leden in de wijk krijgen binnenkort nog een persoonlijke uitnodiging. Als u in uw omgeving een kerklid tegenkomt die om wat voor reden dan ook geen uitnodiging heeft ontvangen, zeg dan tegen hem of haar, dat ook hij of zij van harte welkom is.

Geplaatst in archief.