Vragenlijst Kerk voor de Toekomst

Inleiding

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Rijnsburg heeft besloten te laten onderzoeken “wat er nodig is om voor de komende 15 tot 20 jaar plek te hebben of te creëren, om ons beleidsplan te kunnen uitvoeren”. Het is allereerst belangrijk na te denken over hoe de gemeente er in de toekomst uit ziet en welke behoeften er op langere termijn liggen. Dat bepaalt welke functies en voorzieningen er nodig zijn.

De Werkgroep Kerk voor de Toekomst heeft de onderzoeksopdracht gekregen. De werkgroep wil de gemeenteleden en geledingen betrekken bij de opdracht. Zij heeft hiervoor vragenlijsten ontwikkeld. De antwoorden zullen door de werkgroep worden verwerkt in het Programma van Eisen en Wensen voor functies van de kerkgebouwen. De uitkomsten worden verwerkt in een Programma van Eisen en Wensen voor de functies van de gebouwen. Hiermee kan gebouwenbeleid worden opgesteld, kunnen scenario’s voor de Immanuelkerk worden ontwikkeld (nieuwbouw, verbouwing, gedeeltelijke herbouw, etc) en kunnen technische ontwerpen worden uitgewerkt. Het streven is in mei 2020 dit Programma van Eisen en Wensen aan te bieden aan de kerkenraad.

Toelichting

Als richtpunt wordt genomen welke eisen en wensen er gelden voor de gebouwen in 2030 in het algemeen en de Immanuelkerk in het bijzonder.

De huidige inrichting van de Grote kerk en De Voorhof zijn uitgangspunt. Mogelijk dat eisen en wensen hiermee al kunnen worden ingevuld.

In algemene bewoordingen heeft een kerkgebouw de volgende functies:

 • Plaats van samenkomst
 • Een Heilige Plaats, waar we God ontmoeten
 • Schuilplaats of toevluchtsoord voor kwetsbaren
 • Getuigenis van God
 • Een door vorige generaties gegeven plaats om door te geven naar volgende generaties
 • Ruimte voor stilte en meditatie.

In de beantwoording kunt u denken aan eisen en wensen voor:

 • Kerkzaal
 • Ontvangstruimte
 • Zalen
 • Buitenzijde
 • Algemene voorzieningen

We vragen de beantwoording zo kort en bondig mogelijk te houden, per blok maximaal 75 woorden.

U kunt de vragenlijst tot uiterlijk 29 maart 2020 op de volgende wijzen invullen en indienen:

 • hieronder online invullen
 • downloaden, printen, invullen en inleveren bij het kerkelijk bureau of deponeren in de daarvoor bestemde bussen in de kerkgebouwen
 • downloaden, printen, invullen, scannen en vervolgens emailen naar kerkvoordetoekomst@gmail.com.

Vragen voor gemeenteleden