volwassenen

Met ingang van september gaan voor jong en oud de maandelijkse inloopochtenden weer van start. De inloopochtend worden gehouden in de Voorhof. Bent u oppasopa of oma, kom eens kijken en breng gerust de kleine mee. De koffie/thee met een koekje staat vanaf 10 uur klaar. U kunt een praatje maken, een spelletje doen, een potje klaverjassen en sjoelen! Ook de nieuwste Rijnsburger is ruim aanwezig. Het team van gastvrouwen – en heren, vinden het fijn om ook U/jij te mogen begroeten. De nieuwe locatie is de Voorhof langs de Vliet. De zaal is rolstoel/rollator toegankelijk. Meer weten? Bel Cock Slager, 402 29 66.

Doelgroep: Volwassenen
Locatie: De Voorhof
Startdatum: Donderdag 20 september, vanaf 10.00 uur
Overige data: Zie gemeente agenda
Contactpersoon: Cock Slager
Tel/email caslager@ziggo.nl, 071 402 29 66

Laatste wijziging: 11 augustus 2018

Welkom op de Alpha-cursus

“Alpha biedt je de kans om een aantal grote vragen te stellen en voor mij was dat heel belangrijk. Ik volgde Alpha samen met Shara toen wij net getrouwd waren. Het bleek een heel ongedwongen, relaxte, leuke en warme manier om sommige van deze vragen te stellen. Het maakt bij Alpha niet uit wat je zegt, je kunt gewoon jezelf zijn en eerlijk zijn. Geweldig om te doen. Ik zag dat het heel veel mensen hielp om een eenvoudige en oprechte manier van geloven te vinden. Alpha is voor mij makkelijk om aan te bevelen omdat het mij heeft geholpen. Ik ben naar het dak van de wereld geklommen…maar een eenvoudig geloof vinden? Dat is mijn grootste avontuur tot nu toe geweest."

Afzender: Bear Grylls (is bekend geworden als het gezicht van avontuur en survival. Hij heeft de Mount Everest beklommen en zich gewaagd aan de diepten van Antarctica. Vorig jaar was zijn tv-serie ‘Man vs. Wild’ de nummer 1 realityserie in de Verenigde Staten. Met 1,5 miljard kijkers wereldwijd is hij bekend van New York tot New Delhi. Hij schreef zes bestsellerboeken.)

Het programma

Op de Alpha-cursus maakt men als groep wekelijks kennis met het christelijk geloof. De cursus start met een gezellige maaltijd. De cursisten leren andere deelnemers en de cursusleiding zo op een informele manier kennen. Na het eten wordt er geluisterd naar een boeiende inleiding over het christelijk geloof. Daarna praat men in kleine groepjes door. Wij zijn benieuwd naar jouw vragen dus geen vraag is te gek. Ook is deze cursus waardevol om de basics in het geloof op te frissen. Geïnteresseerd? Kom dan eerst naar een start- of informatiebijeenkomst en kijk zelf of het iets is. De cursus is vrijblijvend en gratis, waar een kleine bijdrage in de onkosten op prijs wordt gesteld.

Waar doe je de Alpha-cursus?

Het christelijk geloof... dan zal de Alpha-cursus wel in een kerk plaatsvinden? Niet altijd! De Alpha-cursus wordt ook gegeven op andere locaties, zoals: buurthuizen, schoolgebouwen, enzovoort. De Alpha-cursus wordt verzorgd door enthousiaste teams van vrijwilligers..

Al ruim 20 jaar in Nederland

De Alpha-cursus is al in de jaren '70 van de vorige eeuw ontstaan in de Holy Trinity Brompton kerk in Londen. In de jaren '90 verspreidde de cursus zich snel over Engeland en andere delen van Europa. Meer dan 24 miljoen mensen wereldwijd hebben Alpha gedaan. In Nederland waren dat er ruim 265.000. Er zijn Alpha-cursussen voor jongeren, ondernemers, senioren, enzovoort. De verschillende doelgroepen kunnen op hun eigen manier kennis maken met het christelijk geloof.

Meer informatie: www.alpharijnsburg.nl

Vrouwen Alpha op woensdagochtend in De Voorhof. Woensdag 16 januari 2019 om 10.00 uur is de informatieochtend; 23 januari start de cursus om 8.45 uur met ontbijt en duurt tot 11.30 uur. Voor de kleintjes is een crèche aanwezig. Voor aanmeldingen of informatie kan men contact opnemen met: Jeannette Zwaan, tel: 071-4031317, e-mail: jeannettezwaan@hotmail.com

Avond Alpha op dinsdagavond. Deze cursus heeft geen speciale doelgroep en is zowel voor mannen als vrouwen in de leeftijd vanaf 20 jaar tot 99+, zodat er altijd een gezellige mix ontstaat. De kennismakings- en informatie avond is op 15 januari 2019 om 20:00 uur. 22 januari 2019 start de cursus om 18.30 uur met een maaltijd en duurt tot 21.30 uur. Waar: De Wegwijzer, Kon. Julianalaan 2a te Rijnsburg. Contact: Jannet en Pieter van der Reijden, tel: 06 44 51 50 47 en 06 44 51 50 46, e-mail: avondalpha@ziggo.nl

Mannen Alpha op zaterdagochtend: De cursus start op 19 januari 2019. Van 8:00 tot 10:00 uur in De Wegwijzer, Kon. Julianalaan 2a te Rijnsburg. Neem contact op met: Aad Nijgh, tel: 06 51 24 16 06, e-mail: aadnijgh@casema.nl

Senioren Alpha op donderdagochtend. De cursus voor mensen van plus minus 55 jaar en ouder begint met een ontbijt, duurt tien donderdagochtenden en eenmaal een hele vrijdag en zaterdagmorgen. De kennismakings- en informatie ochtend is op 10 januari 2019 om 10:15 uur. 17 januari 2019 start de cursus met een ontbijt. Voor nadere informatie of aanmelden voor de cursus: Wil van Egmond tel: 071 402 92 75, e-mail: egmon425@planet.nl en Klaas Roijers tel: 06 53 95 55 32, e-mail: klaasroijers@gmail.com.

Laatste wijziging: 11 augustus 2018

Catechisatie seizoen 2019 - 2020 – we zien je graag!

Samen ontdekken wie God is en daar openlijk voor uitkomen. Dat is wat de belijdeniscatechisatie te bieden heeft. We zullen stilstaan bij vragen als ‘Wie is de drie-enige God?’ ‘Hoe kun je bidden en Bijbellezen?’ en ‘Wat is de kerk?’ En uiteraard is er alle ruimte voor de vragen die je hebt. We hopen met elkaar, onder leiding van de predikanten, een boeiend en leerzaam jaar te hebben. Als je het idee hebt dat je nog niet aan belijdenis doen toe bent, is dat ook geen probleem. Je kunt gerust met de gesprekken meedoen. Geef je digitaal op via het formulier hieronder!

Voor vragen kun je altijd contact opnemen met iemand van de werkgroep catechese:

Laatste wijziging: 25 juni 2019

Doelgroep: Iedereen met (klein)kinderen of die met kinderen werkt
Locatie De Voorhof
data Woensdag 8 november 2017
Contactpersoon: Ds. Arenda Haasnoot
Email/Tel gebedrijnsburg@gmail.com

Laatste wijziging: 16 september 2017

Ga jullie trouwen of samenwonen? Dan zijn jullie vast druk bezig met het investeren in liters verf, mooie meubels en een groot feest. Zo druk dat jullie tussendoor bijna je relatie vergeten? Kom dan naar de Premarriage Course! In vijf avonden bespreek je samen wat echt belangrijk is in jullie relatie. Dat is leuk én een goede investering. Welkom!

Doelgroep: Koppels die willen gaan trouwen
Locatie De Voorhof
data Februari 2019 - In vijf avonden bespreek je samen wat echt belangrijk is in jullie relatie(nadere informatie volgt)
Contactpersoon: André Siezenga
Email/Tel m.a.i.siezenga@ziggo.nl 071 402 41 18

Laatste wijziging: 11 augustus 2018

Al ruim tien jaar wordt de Marriage Course georganiseerd in Rijnsburg. Jaar na jaar vertellen enthousiaste deelnemers over hun deelname aan deze cursus. ‘De handvatten die we daar in de cursus meegekregen hebben, proberen we elke keer weer in praktijk te brengen,’ zeggen Wim en Ida van der Meij. ‘Het heeft ons dichter tot elkaar gebracht!’ In de Marriage Course ga je zeven avonden lang met je partner uit eten, en praat je daarna met elkaar over toepasselijke onderwerpen uit je relatie. Je hoeft niets met de groep te delen, maar er wordt wel veel met jullie gedeeld: stellen die de avond hebben voorbereid vertellen openhartig over hun ervaringen met het onderwerp. De Marriage Course is zeker niet alleen voor stellen die het zwaar hebben, maar juist ook voor stellen met wie het goed gaat en die hun relatie de moeite waard vinden om in te investeren. Vooral dan is er ruimte om met dit soort thema's aan de slag te gaan. Oud-deelnemer Koen Heijl verwoordde het zo: 'Een Japans spreekwoord zegt: ‘Repareer het dak als het zonnetje schijnt.’ Dat is voor ons op de Marriage Course een heel mooi leermoment geweest.’

Doelgroep: Stellen die twee jaar of langer getrouwd zijn
Locatie Restaurant EetKafe, Noordeinde 32
Startdatum: Januari 2019 (nadere informatie volgt)
Contactpersoon: Marjon van Tol
Email/Tel marriagecourse@pknrijnsburg.nl 071 402 85 70

Laatste wijziging: 11 augustus 2018

De jongerenstudiekring bestudeert dit seizoen het hele Marcus evangelie van begin tot het einde. Hoe lezen we eigenlijk dit evangelie? Een basale lezing uit het hart van ons geloof, het verhaal van Jezus.

Doelgroep: jongere gemeenteleden
Locatie Pastorie ds. Albert Meek
startdatum Donderdag 4 oktober om 10.00 uur
Overige data: Zie gemeente agenda
Contactpersoon: ds. Albert Meek
Email/Tel ds.meek@pknrijnsburg.nl 071 407 92 70

Laatste wijziging: 11 augustus 2018

De ouderenstudiekring gaat zich dit seizoen buigen over het boek Openbaringen van Johannes (het laatste Bijbelboek). Vaak als heel moeilijk te lezen omschreven, des te meer reden om daar eens samen in te duiken. De studiekring komt om de twee weken, de tweede en vierde donderdag van de maand, van 10.00 uur tot 11.00 uur bij elkaar.

Doelgroep: iedereen
Locatie Pastorie ds. Albert Meek
Start datum Donderdag 27 september om 10.00 uur
Overige data Zie gemeente agenda
Contactpersoon: ds. Albert Meek
Email/Tel ds.meek@pknrijnsburg.nl 071 407 92 70

Laatste wijziging: 11 augustus 2018

Op maandagavond 8 oktober 2018 start een nieuw seizoen van Bijbelstudievereniging Timotheüs. We behandelen onderwerpen van uiteenlopende aard, actueel met betrekking tot geloof, kerk en maatschappij. Het concept van studie en discussie voldoet nog steeds prima en past uitstekend in de kerk van nu die gelegenheid wil geven aan verdieping en groei. We komen eenmaal per veertien dagen op maandagavond om 20.00 uur bijeen in De Voorhof. Probeer eens een keer tijd vrij te maken om, zonder verdere verplichting, een avond mee te maken. Wellicht bevalt het en spreekt het u/jou aan!

Doelgroep: Gemeenteleden
Locatie De Voorhof, zaal 7
Wanneer: 1x per 2 weken op msandagavond, zie gemeente agenda
Contactpersoon: IJsbrand van Tilburg
Email/Tel IJ.vanTilburg@wheemskerk.nl 06 22 48 49 95

Laatste wijziging: 11 augustus 2018

Wat wil dat zeggen, niets meer of minder dan leven met God, en dat heeft training nodig; als je bepaalde ledematen nooit gebruikt zullen ze op den duur dienst weigeren, lichamelijke training is dus nodig. Belangrijker echter is de training in het leven met God, je lichaam kun je een tijd lang in conditie houden, maar er komt een keer een eind aan, je leven met God houdt nooit op, dat gaat altijd door, dwars door de dood heen zelfs, alleen, het vraagt ook veel training hier en nu, om straks dat leven met God in volmaaktheid te kunnen en te mogen beleven. Als gespreksgroep "Calvijn", proberen wij ons te oefenen in die Godsvrucht, en U kunt ons, en ook U zelf daarbij helpen door mee te doen, de opdracht uitvoeren die Timoteüs ons geeft. Wij beginnen met de oefening op 2 oktober aan het 94e seizoen als gespreksgroep in een zaal in de Immanuëlkerk en dan vervolgens om de 2 weken, nadere gegevens vind U steeds in contact. Broeders/zusters/jongeren/ouderen, U allen bent van harte welkom met ons Godsvruchtig bezig te zijn tot lof en prijs van Zijn grote naam.

Doelgroep: Mannen en vrouwen
Locatie Immanuelkerk
Eerste clubavond: Dinsdag 2 oktober, 19.30 uur
Contactpersoon: Jan Noort
Email/Tel vofnrt@casema.nl 06 30 39 24 41

Laatste wijziging: 10 augustus 2018

Om de twee weken komen wij als gezellige vrouwengespreksgroep bij elkaar om een bijbels onderwerp te bespreken. Natuurlijk zijn er ook ontspannende avonden en aan het eind van het seizoen gaan wij altijd een dagje uit!

Doelgroep: Vrouwen
Locatie Zaal 2 Immanuelkerk
Eerste clubavond: Woensdag 27 september, 20.00 uur
Contactpersoon: Willeke Zwaan
Email/Tel zwaansjoerd@hotmail.com (071) 889 29 77

Laatste wijziging: 17 september 2017

We beginnen altijd met koffie of thee. We behandelen een onderwerp uit het blad ‘In Gesprek’. Eén van de leden leest het onderwerp voor. Na de pauze bespreken we het met elkaar. We hebben een gezellige groep en delen lief en leed met elkaar. Kom gerust eens langs, u bent van harte welkom!

Doelgroep: Alle dames uit Rijnsburg
Locatie Consistorie Immanuelkerk
Startdatum: Maandagmiddag, 14.30 uur
Contactpersoon: Lyda van Delft-Noort
Email/Tel bram.vandelft@casema.nl (071) 402 04 24

Laatste wijziging: 9 augustus 2018

De vrouwenclub ‘Bethel’, voorheen de Hervormde vrouwenclub, is opgericht in 1969. We komen dertien woensdagavonden, om de week, bij elkaar. Na gebed, een lied, de inleiding van één van de bestuursleden en koffie volgt er altijd een zeer gevarieerd programma: creatief bezig zijn, een spreker, een spel, Bijbelstudie of een demonstratie. Rond 22.00 uur worden de avonden afgesloten. Momenteel hebben wij negenendertig leden, maar natuurlijk is iedereen welkom. Bent u nieuwsgierig, kom een keertje kijken! We beginnen om 20.00 uur en vanaf 19.45 uur staan de koffie en thee klaar.

Doelgroep: Alle dames uit Rijnsburg en omstreken
Locatie De Voorhof
Eerste clubavond: Woensdagavond om de week, 20.00 uur, zie gemeente agenda
Contactpersoon: Corry de Mooij
Email/Tel corrydemooij@gmail.com (071) 402 27 87

Laatste wijziging: 9 augustus 2018

Doelgroep: Mannen
Locatie Plekzat in de Koestraat in Rijnsburg
Wanneer: Iedere laatste zaterdagochtend van de maand van 08.00 tot 10.30 uur. Eerste ochtend 30 september 2017
Contactpersoon: Bram Haasbroek
Email/Tel bramhaasbroek@gmail.com 06 10 97 61 48
Kosten: €5,00 per persooon per ochtend

Laatste wijziging: 16 september 2017

Jeruël is een mannenzanggroep die zingend het evangelie brengt. Wij treden regelmatig op in kerkdiensten, verzorgings- en verpleegtehuizen en het Leidsch Universitair Medisch Centrum. Ons repertoire bestaat uit liederen van Johannes de Heer, psalmen en gezangen. Wij repeteren eenmaal in de twee weken op vrijdagavond in de kapel van de Wilbert onder leiding van dirigent Maarten Verhoef en organist Johan Haasnoot. Heeft u zin om te zingen en wilt u een keer meedoen met de Mannenzanggroep JeruëI? Kom dan op een vrijdagavond langs zodat u de warme sfeer kunt voelen. Wij hopen u te ontmoeten!

Doelgroep: Mannen van 25 tot 75 jaar
Locatie De Wilbert (kapel) - Katwijk aan de Rijn
Oefenavond: Vrijdagavond - 1x per 2 weken, zie gemeente agenda
Contactpersoon: Dick Schoneveld
Email/Tel dickschoneveld@ziggo.nl 071 402 42 22 of 06 53 40 68 72
Website: www.jeruelmannen.nl

Laatste wijziging: 10 augustus 2018