Verkoopproces Maranathakerk

Afgelopen vrijdag (8 november) is een volgende stap gezet in het verkoopproces van de Maranathakerk. Op die dag was namelijk de openbare zitting bij de notaris waarbij de drie binnengekomen enveloppen werden geopend en de biedingen door de notaris beoordeeld. Uiteindelijk was er één bieding die aan de daarvoor gestelde regels voldeed.
Het is nu aan de PGR om te bepalen of ze de verkoop aan deze partij gunnen dan wel niet tot gunning overgaan. In een eerder stadium is door de Grote Kerkenraad vastgesteld dat dit besluit door de Kleine Kerkenraad zal worden genomen, op advies van het College van Kerkrentmeesters. De PGR heeft daarvoor tot uiterlijk 26 november a.s. de tijd. Zodra er meer duidelijkheid is, zullen we de gemeente daarover informeren. In ieder geval zal het punt ter informatie op de agenda staan van de Gemeentevergadering van donderdag 28 november.

Geplaatst in archief.