Veilige Ontmoetingsdiensten in Visser ‘t Hooft

Sinds 8 april vinden de Ontmoetingsdiensten plaats in het gebouw van het Visser ’t Hooft Lyceum. Gelukkig zien we dat veel mensen de gang naar het Noordeinde weten te vinden. Een aandachtspunt hierbij is de capaciteit van de ruimte waar de Ontmoetingsdiensten plaatsvinden.

Die is namelijk beperkter dan De Voorhof, die momenteel wordt gerenoveerd. In het Visser ’t Hooft kunnen 225 stoeltjes worden geplaatst en vinden nog enkele tientallen bezoekers een plek op de ‘tribune’. Ter vergelijking, in de diensten in De Voorhof in maart waren er steeds meer dan 225 bezoekers.

Veilige diensten

Omdat we graag (brand)veilige diensten willen houden en hoge boetes willen voorkomen, kan het gebeuren dat het maximale aantal bezoekers aan de Ontmoetingsdiensten wordt overschreden. In dat geval vragen we bij voorbaat uw begrip voor het feit dat mensen de Ontmoetingsdienst dan niet kunnen bijwonen, maar uiteraard wel naar de diensten in de Grote Kerk of de Immanuëlkerk kunnen uitwijken.

Geplaatst in archief.