vacatures

De Protestante Gemeente Rijnsburg zoekt drie voltijds predikanten die:

 • - zich geroepen weten door de Heer
 • - gedreven door Zijn Geest
 • - de Bijbel aanvaarden als Gods woord
 • - passen bij onze gemeente en zich thuis kan voelen in ons dorp.

Download de profielschets

De Protestantse Gemeente Rijnsburg

is op zoek naar een

kerkelijk werker / ouderenpastor (m/v)

voor 18 uur per week

Wie zijn wij? 

De Protestantse Gemeente Rijnsburg (PGR) bestaat uit circa 7400 leden, die grotendeels in Rijnsburg wonen. Onze gemeente kenmerkt zich door een sterke verwevenheid tussen het dorps- en kerkleven en ook tussen het familie- en kerkverband. Er zijn veel actieve en enthousiaste leden die trouw, ondernemend en actiegericht zijn.

‘Veelkleurigheid’, ‘dorpskerk’ en ‘missionair’ zijn kernbegrippen, die horen bij de Protestantse Gemeente Rijnsburg. Deze kernwaarden komen veelvuldig voor in visie, missie en uitingen van onze gemeente. We hebben een gevarieerd aanbod van erediensten en een breed aanbod voor de verschillende doelgroepen. We zetten in op verdere groei als missionaire gemeente, oefenen ons in de relatie met de Heer, willen zorgdragen voor onze leden, zichtbaar aanwezig zijn in de Rijnsburgse gemeenschap en maatschappelijk betrokken zijn bij de noden van de wereld. Groei in geloof en gemeenschap staat centraal.

De PGR bestaat uit 5 wijken. Ouderen vallen als bewoner van de wijk primair onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende predikant. Met ongeveer vijftig 80 plussers in de wijk zal de wijkpredikant zelf contact onderhouden. De (twee) ouderenpastors verlenen pastorale zorg aan de overige 80 plussers in de wijken, elk met maximaal 140 adressen. Zij doen dat met een team van seniorenouderlingen, pastoraal bezoekers en ouderenwerkgroep. De ouderenpastors zijn werkzaam in de daartoe aangewezen straten en verzorgingstehuizen. Voor deze vacature geldt, dat de ouderenpastor in principe werkzaam is voor de wijken Centrum & Oost en Frederiksoord & de Bloem.

Wij zoeken iemand die:

 • graag (oudere) mensen bezoekt, thuis en in de tehuizen, ziekenhuizen en revalidatiecentra;
 • wil ontdekken, wat wij voor hen en zij voor ons kunnen betekenen;
 • initiatiefrijk is;
 • graag en goed samenwerkt;
 • creatief is in alternatieve vormen van pastoraat.

Van de kerkelijk werker wordt verwacht, dat hij/zij:

 • dicht bij de ouderen staat;
 • zich open opstelt ten aanzien van levensvragen;
 • zich bezighoudt met de pastorale zorg voor ouderen in de hogere leeftijdscategorie;
 • samenwerkt met de predikanten, de collega ouderenpastor, senioren ouderlingen en pastoraal bezoekers;
 • bereid is voor te gaan in afscheidsdiensten;
 • de missie en visie van onze gemeente onderschrijft;
 • een bacheloropleiding Theologie - godsdienst-pastoraal werk gevolgd heeft aan één van de twee HBO-instellingen waarmee de Protestantse Kerk een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten;
 • ingeschreven is in het register van kerkelijk werkers van de PKN;
 • meelevend belijdend lid is van de Protestantse Kerk in Nederland;
 • bekend is met de traditie van de Reformatie.

Wij bieden:

 • een aantrekkelijke en dynamische gemeente;
 • een jaarcontract met de mogelijkheid van verlenging;
 • salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor kerkelijk medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland.

Voor nadere informatie over de functie en over onze gemeente en het beleidsplan kunt u contact opnemen met de scriba, dhr. B. Breebaart, door een mail te sturen naar scriba@pknrijnsburg.nl.

U kunt ook onze website www.protestantsrijnsburg.nl raadplegen.

Uw reactie kunt u uiterlijk 14 februari 2020 sturen naar: Protestantse Gemeente Rijnsburg, tav dhr. B. Breebaart, Smidstraat 16 A, 2231 EM Rijnsburg of mailen naar scriba@pknrijnsburg.nl.

Naast onze predikanten en pastors heeft onze gemeente ruim 20 mensen in dienst, veelal met een part-time aanstelling. Het gaat daarbij om kosters, organisten, de mensen van het kerkelijk bureau, bedienend personeel, gastvrouwen en schoonmakers. Het College van Kerkrentmeesters (CVK) is verantwoordelijk voor de materiële zaken van de kerk waaronder personeelszaken, salarisadministratie en financiën.

Het CVK is op zoek naar een HR functionaris. Voor deze functie wordt een vrijwilliger gezocht die op dit terrein in het dagelijks leven werkzaam is of werkzaam is geweest.

Voordrachten kunt u sturen naar de voorzitter van het CVK, Wout van Egmond, vz-cvk@pknrijnsburg.nl. Deze functie kan worden vervuld als ‘kerkrentmeester-niet-zijnde-ouderling’ of als ‘ouderling-kerkrentmeester’.

Het team dat deze website actueel houdt is op zoek naar nieuwe collega's die zich in eerste instantie als plaatsvervanger rustig kunnen inwerken. Nieuwe leden zijn nodig om de kwetsbaarheid van het team te verkleinen. Vele handen maken licht werk!

Voor het up-to-date houden van de verschillende rubrieken is het kunnen gebruiken van een computer met bijvoorbeeld het programma WORD meer dan voldoende. Uitbreiding is in eerste instantie nodig met het oog op de continuïteit en t.b.v. vervanging tijdens vakanties, ziekte en onvoorziene omstandigheden.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met webmaster@pknrijnsburg.nl.

Sinds kort draait de creche tijdens de Boeketdiensten wekelijks. De mogelijkheid voor kinderen nu om naar Kids Mission is eenmaal per maand vanwege het tekort aan leiding. Het zou geweldig zijn als dit weer tweemaal per maand zou zijn en een leuke, waardevolle tijd gegeven kan worden aan deze belangrijke doelgroep.

Heb je hart voor kinderen en zou je eenmaal in de maand, of eenmaal in de twee maanden, met Kids Mission mee willen helpen, geef je dan op bij Peter van Delft, pjpvandelft@gmail.com.

De Contactcommissie is op zoek naar 1 broeder en 1 zuster om alleenstaande broeders en zusters te bezoeken. Mocht u hiervoor interesse hebben of hierover meer informatie willen hebben, schroom dan niet om diaken Joop Noort of Gijs Hogewoning hiervoor aan te schieten, of te mailen naar familie.hogewoning@casema.nl.

De jeugdclubs; wie is er niet groot mee geworden? Weet jij het nog? Elke week met je vrienden of vriendinnen één keer per week dat gezellige uurtje in de Immanuëlkerk of de Voorhof. Het is toch wel heel erg jammer als dat stopt!

Waarom, hoor ik jullie denken. Helaas, en dat is iets waar heel veel verenigingen tegenaan lopen, hebben ook wij een tekort aan vrijwilligers. Het is een uitstervend ras. Maar vrijwilligerswerk is helemaal geen vies woord. We vragen je niet om je voor de komende 20 jaar vast te leggen. Hoe leuk is het om met elkaar meer dan 200 kinderen op een spontane wijze te leren over God, hoe we met elkaar omgaan en bovenal een hoop plezier te hebben.

Enthousiasme
En natuurlijk kun jij dat ook! Je hoeft niet afgestudeerd te zijn voor dominee of leerkracht. Enthousiasme, doorzettingsvermogen en gezond verstand is voldoende. Wij helpen je met de praktische zaken, reiken je ideeën aan en zijn altijd op de achtergrond aanwezig.

Aanmelden
Natuurlijk lopen onze agenda’s over, maar als je nu eens heel kritisch kijkt...hoe gaaf is het om echt iets voor een ander te doen? Dat is toch eigenlijk waar ons geloof om draait? Zie je het zitten om clubleider/leidster te worden, neem dan contact met ons op via jeugdclubsrijnsburg@gmail.com.

Hebben social media voor jou nauwelijks geheimen? Of is het maken en monteren van video’s jouw hobby? In beide gevallen zou de Taakgroep Communicatie graag jouw talenten willen inzetten. Heb je interesse? Mail naar tgcommunicatie@pknrijnsburg.nl.
Heb je een opleiding of werkervaring op het gebied van communicatie? En wil je meehelpen om het communicatiebeleid in de kerk vorm te geven, al dan niet projectmatig? Laat het ons weten, via tgcommunicatie@pknrijnsburg.nl.