Uit de kerkenraad

Kerkdiensten via de livestream
Zoals u eerder hebt vernomen is er besloten dat de kerken in de laatste weken van maart helaas dicht moeten blijven vanwege het Coronavirus. Afgelopen zondag was de eerste van een aantal dagen dat we niet, zoals gebruikelijk, naar de kerk konden om een eredienst te bezoeken, maar waren aangewezen op de livestream vanuit de Grote Kerk. Het is bijzonder verheugend dat er zeer velen van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt en dat er ook een aantal mensen later de kerkdiensten hebben bekeken dan wel beluisterd. Ook de komende zondagen zullen op een dergelijke manier worden ingevuld. Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de veelkleurigheid van onze gemeente zullen er komende weken verschillende vormen van diensten worden aangeboden. Hierbij valt te denken aan een “Voorhofachtige” morgendienst en een “Boeketachtige” middagdienst. Op deze manier hopen we zoveel mogelijk gemeenteleden toch het gevoel te geven dat we samen kerk zijn. Op dit moment weten we nog niet hoe lang we hiermee door moeten gaan, hetgeen het plannen van diensten wat lastiger maakt. We hopen u zo goed mogelijk op de hoogte houden via Contact en website. Ook de belijdenisdienst (zoals hieronder aangegeven) zal uitgesteld moeten worden.

Belijdenis
Met vreugde maakt de kerkenraad bekend dat 18 personen hebben aangegeven dat zij belijdenis willen doen van hun geloof. Daarnaast zijn 3 mensen nog niet geheel zeker of zij op dit moment belijdenis willen doen.
Van deze belijdeniscatechisanten zullen er ook vier gedoopt worden, hetzij door onderdompeling, hetzij door besprenkeling. Omdat het ditmaal een grote groep belijdeniscatechisanten betreft en zij hebben aangegeven dit erg graag als groep te willen doen zal de belijdenis en doop plaats vinden in de Immanuelkerk. Zo kunnen er voldoende mensen de belijdenis van hun familielid bijwonen. De belijdenisdienst stond gepland op 5 april 2020 in de tweede morgendienst, maar zal door de maatregelen rondom het Coronavirus moeten worden verplaatst maar een latere datum. Het zal dan voor de Protestantse Kerk Rijnsburg de eerste keer zijn dat er gedoopt zal worden door onderdompeling. Zoals bekend is de Grote kerkenraad, na het uitvoerig horen van de gemeente, op 27 juni 2019 eensgezind en unaniem akkoord gegaan met de mogelijkheid om doop door onderdompeling voor niet eerder gedoopte volwassenen mogelijk te maken. Aan dit besluit zal nu dus uitvoering worden gegeven.

Geplaatst in archief.