Uit de kerkenraad

Afgelopen week kwam de Grote Kerkenraad gewoontegetrouw bijeen om het kerkelijk seizoen af te sluiten. In een korte viering en overdenking is teruggekeken op de ontwikkelingen, gebeurtenissen en activiteiten van het afgelopen seizoen. We hebben daarbij mensen zien gaan en hebben andere mensen mogen verwelkomen. Onze dank, onze hoop en onze verlangens voor de gemeente zijn in het gebed verwoord door ds. Pieter van der Ende. En met een positief gemoed kijken we vooruit, en willen we met elkaar, na een periode van zomerrust, verder werken aan de opbouw van de gemeente.

Tijdens de vergadering heeft de Grote Kerkenraad ook gesproken over de vraag naar de verbreding van de doopvormen die onze gemeente rijk is. De kerkenraad heeft unaniem en eensgezind besloten dat doop door onderdompeling voor niet gedoopte leden die belijdenis willen afleggen, een passende vorm is voor hen die dat wensen. Daarom wil de Kerkenraad dit mogelijk maken in De Voorhof. Om dit besluit te kunnen nemen, heeft de kerkenraad eerst vastgesteld dat het traject rondom dit onderwerp, dat kerkenraad en gemeente gezamenlijk hebben doorlopen, ook naar de wens van de kerkenraad is uitgevoerd. Met een open houding naar de gemeente en alle leden toe is er gesproken en geluisterd. De kerkenraad heeft daarop aangegeven dat het nu een gewogen en zorgvuldig besluit kan nemen. De kerkenraad is zich bewust van de verschillende gevoelens en gedachten over dit onderwerp en vindt de pastorale zorg naar de gemeente en naar elkaar bij de uitwerking en afsluiting van dit onderwerp van groot belang. Daar gaat dan ook het komend jaar zeker de aandacht naar uit.

Er is dankbaarheid voor de gesprekken van het afgelopen jaar, de ruimte die elkaar is en wordt geboden en de eensgezindheid waarin we met elkaar tot een afsluitende conclusie hebben mogen komen. Vanuit deze dankbaarheid mag verder gewerkt worden aan de opbouw en eenheid van onze gemeente. U bent daarbij nodig.

Namens de kerkenraad, Jeroen W. Ravensbergen, Preses

Geplaatst in archief.