Theologische Vorming en Verdieping voor Geïnteresseerden (TVG)

Een cursus die open is voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of geloofsovertuiging.

Zou je wel eens iets meer willen weten over de bijbel. Hoe zit die bijbel nu eigenlijk in elkaar en hoe zit dat met het oude en nieuwe testament? Wat is de geschiedenis van de kerk en waarom zijn er dogma’s ontstaan? Welke vragen kom je tegen bij spiritualiteit, ethiek en filosofie? Al die variaties in liturgie in verschillende kerkgenootschappen, Hoe kijken we naar andere religies en wat kunnen die ons te zeggen hebben. Al deze vragen komen aan de orde in de cursus Theologische Vorming en Verdieping voor Geïnteresseerden.

Cursus
Over deze vragen en nog meer onderwerpen zult u tijdens de cursus olv deskundige docenten antwoord krijgen. De cursus duurt 3 jaar en begint bij voldoende aanmelding op woensdagavond 4 september en/of donderdagmiddag 5 september met het 1e jaar.

Informatie
Wilt u meer informatie? Bel of mail naar Annemarie van Duijn, 071-4073566 of w.van.duyn1@kpnplanet.nl (secr. TVG, Den Haag e.o) of bezoek de website van TVG Den Haag.

Geplaatst in archief.