Ouderenpastoraat

Sinds de nieuwe wijkindeling gaat ook het ouderenpastoraat opnieuw vorm krijgen. Het is soms wat zoeken en er worden nogal eens vragen over gesteld. Daarom hebben we als pastores een aantal concrete afspraken gemaakt die we graag met u willen delen:

– Het basisprincipe is dat de ouderen bij de wijk horen. In eerste instantie vallen zij dus onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende predikant.
– Dit geldt ook voor ongeveer vijftig 80 plussers in de wijk. Met hen zal de wijkpredikant zelf contact onderhouden.
– De andere 80 plussers worden aan de ouderenpastors toebedeeld. Zij zijn werkzaam in de daartoe aangewezen straten en verzorgingstehuizen.
– Wanneer iemand naar een verzorgingstehuis gaat, komt hij of zij in beeld bij de ouderenpastor. Als er echter nog een partner thuis woont, blijven zij als echtpaar bij de wijk horen.
– In tijden van vakantie zal zoals gewoonlijk één van de anderen beschikbaar zijn.
– Pastor Aline v/d Marel is voornamelijk werkzaam in de wijken Centrum & Oost en Frederiksoord & de Bloem.
– Pastor Rixt de Graaf richt zich vooral op de wijken Westerhaghe & De Hoek, Oude Hart Noord en Kleipetten.
– In deze overgangsfase houden de ouderenpastors vooralsnog de door hun opgebouwde contacten aan als beginsituatie. Vanwege de nieuwe indeling is er al wel het een en ander geschoven. Gaandeweg zal steeds meer de nieuwe situatie worden doorgevoerd.

We hopen dat bovengenoemde uitgangspunten enige duidelijkheid verschaffen. Komt u er niet uit of heeft u vragen, neem gerust contact op met uw wijkpredikant.

Geplaatst in archief.