uitzending kerkdiensten & opname archief

Degenen die aan huis zijn gebonden kunnen Kerkradio aanvragen via het Kerkelijk Bureau. Voorwaarde is dat er een werkende kabel TV aansluiting  (Ziggo) aanwezig is in de woning. Er wordt een kastje geïnstalleerd waarop de uitzending vanuit alle Rijnsburgse kerken en vanuit het rouwcentrum van de Laatste Eer zijn te ontvangen.

Eventuele storingen moeten altijd op het Kerkelijk Bureau worden gemeld via ((071) 203 5013. De openingstijden van het Kerkelijk Bureau zijn  maandag en woensdag 09.30 - 11.30 uur en woensdag 19.30 – 20.30 uur. Indien bij een kerkdienst gebruik wordt gemaakt van een gedrukte liturgie dan  wordt deze door de bezorgdienst bij u thuis bezorgd.

Gijs Hogewoning
Kees van Delft

Immanuëlkerk
Kerkstraat 3
2231 CW Rijnsburg

  

De uitzendingen via internet zijn v.w.b. de Immanuelkerk ondergebracht bij een andere provider dan v.w.b. de Grote Kerk en De Voorhof. Deze provider biedt een minder goede c.q. fraaie ondersteuning voor websites. Om naar de uitzending of een opname te luisteren klikt u op een muzieknoot. U kunt opnames van de afgelopen twee maanden ook vinden op www.kerkomroep.nl/#/kerken/11487.

Alle opnames van alle Rijnsburgse kerken vindt u hier.

De diensten vanuit de Grote Kerk worden uitgezonden via Kerk TV. Hiertoe dient u te allen tijde te beschikken over internet en WiFi. U kunt de dienst live volgen (of later bekijken) m.b.v. een laptop, tablet of smartphone door te klikken op uitzendingen Grote Kerk"

Het is ook mogelijk de uitzendingen via de TV te volgen. Ook in dat geval dient u over internet te beschikken. Er is een opzetkastje nodig dat u kunt bestellen bij de diaconie (zie schema hieronder).

Tenslotte kunt het Kerk TV beeld ook ontvangen via een tablet of smartphone en 'casten' naar uw TV. Moderne TV's ondersteunen deze mogelijkheid. Mocht dit niet zo zijn dan kunt u ChromeCast of Apple TV aanschaffen en op uw TV aansluiten via de HDMI ingang.

Indien u vragen of klachten heeft kunt u een mailtje sturen naar kerktv@pknrijnsburg.nl of bellen naar 06 40 55 12 07 of 071 403 26 99.

zie verder:

meer info over ChromeCast

meer info over Apple TV

kerkdienstgemist

Gemeenteleden die niet bij de kerkdiensten aanwezig (kunnen) zijn, bieden wij de mogelijkheid om via kerk-tv de kerkdienst te volgen. Bij het maken van de opname proberen wij een zorgvuldig evenwicht te vinden tussen de privacy van de bezoekers van de kerkdienst en de betrokkenheid van de kijker bij de kerkdienst. Dit is het protocol dat hiervoor geldt:

 • Kerk-tv maakt gebruik van beeld en geluid. De beelden bevatten een totaalbeeld van de de gebeurtenissen tijdens de dienst op het liturgisch centrum.
 • De opnames zijn bedoeld voor iedereen die niet bij de kerkdienst aanwezig (kan) zijn. De opname van bijzondere diensten (bijv. belijdenis en dopen) kan worden bewaard.
 • In het kerkgebouw en op de website wordt duidelijk kenbaar gemaakt dat van de kerkdienst beeldopnames worden gemaakt en dat deze worden uitgezonden via internet.
 • Personen die de kerkdiensten bezoeken worden niet close en niet in front opgenomen, maar alleen via een totaalbeeld.
 • Personen die beslist niet in beeld willen komen krijgen de gelegenheid zich kenbaar te maken er wordt de een andere plek in de kerk aangewezen.
 • Aan personen die worden genoemd tijdens de afkondiging en voorbede wordt waar mogelijk vooraf gemeld dat van de kerkdienst beeldopnames worden gemaakt en uitgezonden.
 • Predikanten hebben het auteursrecht van de door hen uitgesproken preken. Gastpredikanten worden altijd vooraf op de beelduitzending gewezen.
 • Gemeenteleden die belijdenis doen, doopouders, te bevestigen ambtsdragers, koren en andere uitvoerenden in een kerkdienst worden vooraf op de tv-opname gewezen en om toestemming gevraagd. Als er geen toestemming is, wordt een totaalbeeld getoond.
 • Kerk–tv valt niet onder de regelgeving voor cameratoezicht via het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Er is dan ook geen toestemming van het CBP nodig.
 • Het college van Diakenen is verantwoordelijk voor de techniek en cont(r)act met de beheerder van kerkdienstgemist.
 • De gemeente in het algemeen en de kerkenraad in het bijzonder kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor oneigenlijk gebruik van opnames die via kerkdienstgemist of op andere wijze zijn verkregen dan wel beschikbaar zijn gesteld en waardoor derden kunnen worden benadeeld (bijv. het verspreiden van beelden via internet anders dan via kerkdienstgemist met het oogmerk een persoon of groep personen te benadelen. Zonder (uitdrukkelijke) toestemming of medeweten van de kerkenraad mogen er geen opnames via internet en/of sociale media verspreid worden.
 • Een exemplaar van deze regeling is aanwezig op het kerkelijk bureau, staat gepubliceerd op de website en is op te vragen bij de scriba.