Opbrengst groetenactie Amnesty International

De Amnesty groep wil iedereen bedanken die afgelopen zondag met de groetenactie heeft meegedaan.

Er zijn rond de 130 kaarten en adressen meegenomen. Dit betekent dat even zoveel mensen een ruggensteuntje krijgen. Ook zijn we blij met de 183,30 euro die we aan giften ontvingen. De kosten zijn hiermee gedekt. Wat overblijft wordt aan het overige werk van Amnesty besteed.

Oproep
We zoeken nog collectanten voor de huis-aan-huis collecte van 10 tot 16 maart. Wilt u/jij hieraan meewerken, bel dan Gert Eldering: 4020815 of mail elderingg@gmail.com.

Geplaatst in archief.