Opbrengst groetenactie Amnesty International

De Amnestygroep wil iedereen hartelijk bedanken die afgelopen zondag met de groetenactie heeft meegedaan. Er zijn weer heel wat kaarten en adressen meegenomen, even zovele ruggensteuntjes voor alle mensen die een kaart krijgen. We zijn ook blij met €122,65 die we als giften ontvingen. De kosten van de actie zijn hiermee ruimschoots gedekt. Het geld dat overblijft wordt aan het overige werk van Amnesty besteed.

De Rijnsburgse Amnestygroep wenst iedereen fijne feestdagen en een goed en gezond 2020.

P.S. We zoeken nog collectanten voor de huis-aan-huis collecte 9-14 maart 2020. Wilt u hieraan meewerken, bel dan Gert Eldering, tel. 06 48299153, of mail elderingg@gmail.com.

Geplaatst in archief.