Maatregelen i.v.m. coronavirus

Kerkdiensten op zondag 22 maart via KerkTV

De ordes van dienst vind u hier:

09:30 ochtenddienst - ds. P.J. van de Ende

17:00 studiedienst - ds. A. Haasnoot

Communicatie PGR in Coronatijd
Voor berichtgeving over onze gemeente en de gevolgen van de Coronacrisis zet de kerkenraad verschillende media in. Op deze website is alle relevante informatie terug te vinden. CONTACT zal normaal blijven verschijnen. Een Extra CONTACT zal via de mail worden gestuurd, voorafgaande aan de erediensten of indien daar aanleiding toe is. Ook zullen we berichten plaatsen op de Facebookpagina van de Protestantse Gemeente Rijnsburg (alleen toegankelijk voor leden van onze gemeente na een check door een moderator). En laten we elkaar ook hierin tot steun zijn door bekenden, die misschien geen toegang hebben tot deze media, op de hoogte te houden.

Erediensten (voorlopig tot en met 5 april)
De erediensten worden gehouden in de Grote Kerk zondagochtend 9:30 uur, zondagmiddag 17:00 uur en woensdag 19:30 uur (Vesper). De diensten zijn via de livestream te volgen. De verbondenheid met de gemeente zal zoveel mogelijk tot uiting komen in de aanwezigheid van (maximaal 20) gemeenteleden, die inbreng hebben in vooral de zang. Het Paasproject van de kindernevendienst zal doorgaan, er zal één kind per dienst worden uitgenodigd. In de diensten zullen elementen van onze veelkleurigheid terugkomen in muzikale ondersteuning, liederen en opzet. Er worden geen bijzondere diensten zoals doopdiensten en jeugddiensten gehouden. De liturgie van de diensten zal vooraf beschikbaar komen via de website, extra CONTACT en de Facebook pagina.

Erediensten thuis volgen en collecten
De livestream van de eredienst op zondagochtend 15 maart is 916 maal benaderd, die van de middagdienst 126 maal!

Veel gemeenteleden beschikken over een kastje van de Rijnsburgse Stichting Kerkradio. Zij kunnen live de diensten beluisteren. De diensten zijn ook te volgen op www.kerkomroep.nl/#/kerken/21023 en op KerkTV (www.kerkdienstgemist.nl/stations/827-Laurentiuskerk-Protestantse-Gem-Rijnsburg). Op de website is hier meer informatie te vinden.

U kunt uw gaven voor de collecten overmaken op de bankrekening van de kerk NL37 RABO 0373 7276 82 t.n.v. Protestantse Gemeente Rijnsburg onder vermelding van de datum van de dienst. De overgemaakte bedragen zullen over de drie collecten verdeeld worden. Ook kunt u gebruik maken van de GIVT-app. Misschien vormt deze situatie een aanleiding om over te stappen op het gebruik van GIVT. De collecten zullen in de dienst door de predikant worden genoemd. De bestemmingen worden bekend gemaakt in de liturgie en op de website.

Geplaatst in archief.