Klokken van troost en hoop

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, zullen de komende drie woensdagen van 19.00 - 19.15 uur onze kerkklokken luiden. We sluiten hierbij aan bij de oproep van de Raad van Kerken in Nederland. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen we als gemeenten mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen we daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Geplaatst in archief.