kerkelijk bureau

Bij het Kerkelijk Bureau kunt u terecht voor:

  • het aanmelden als lid
  • collectebonnen
  • het aanvragen van kerkelijke huwelijksbevestiging
  • doopaanvragen
  • vragen over uw kerkelijke bijdrage
  • het doorgeven van wijzigingen voor de ledenadministratie (bijv. bij verhuizing)
  • vragen over bezorging van Contact
  • aanvragen van attestaties en doopattesten
  • onttrekking aan de gemeente

Post- en bezoekadres: Smidstraat 16a, 2231 EM Rijnsburg

Openingstijden:

Maandag: 09.30 – 11.30 uur
Woensdag: 09.30 – 11.30 uur en 19.30 – 20.30 uur

Email: kb@pknrijnsburg.nl

Telefoonnummer: 071 203 50 13