diaconie

Nieuws

volgt

Wat doet de diaconie?

De betekenis van diaconie is 'je dienstbaar opstellen en hulp bieden aan allen die dit nodig hebben'. De diaconie verleent bijstand aan leden die in financiële nood verkeren, verpleging en verzorging nodig hebben, moeilijkheden hebben in het gezinsleven of die maatschappelijk zijn ontspoord. De diaconie doet giften aan hulpverleningsorganisaties en ondersteunt initiatieven die het maatschappelijk welzijn bevorderen. De diaconie rust leden van de gemeente toe voor diaconale taken. De financiële middelen komen uit collecten tijdens de kerkdiensten en uit giften.

Een aantal voorbeelden van het werk van de diaconie:

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 2020-1
aantal keren gedownload: 112

Nieuwsbrief 2019-3
aantal keren gedownload: 139

Nieuwsbrief 2019-2
aantal keren gedownload: 163

Nieuwsbrief 2019-1
aantal keren gedownload: 239

Contact info

Voorzitter: Rob van Bemmel, 06 42 30 00 70, email: vz-diaconie@pknrijnsburg.nl
Secretaris: Harry Didden, (071) 402 85 59, email: secr-diaconie@pknrijnsburg.nl