Groentje: milieucrisis (3)

In de bijbel was nog geen sprake van een milieucrisis. Toch zijn er wel bijbelse motieven te vinden om duurzaamheid een plek te geven in de gemeente. Motief 3: Rentmeesterschap (Genesis 2: 15). De rentmeester past op het huis van zijn heer. De aarde is het gemeenschappelijke huis dat we van God hebben ontvangen en mogen beheren (en niet overheersen). We hebben een verantwoordelijkheid ten aanzien van onze medeschepselen, maar we zijn niet hun eigenaar.

Geplaatst in archief.