Gemeentemiddag over doopvormen

U wordt allen van harte uitgenodigd om de bijeenkomst omtrent doop en doopvormen op 12 maart 2019 in De Voorhof bij te wonen. We wijken uit naar een middagbijeenkomst om ook die leden die moeilijk naar een avondbijeenkomst kunnen komen in de gelegenheid te stellen hun mening te geven. Voor de uitnodiging en het programma klik hier.

Geplaatst in archief.