Gemeenteavond 13 juni (voorgenomen beroep & doopvormen)

Zoals ook al via de afkondigingen in de verschillende kerken is aangegeven zal er, naar aanleiding van een ontvangen advies van de beroepingscommissie op 13 mei jl. en de goedkeuring door de Grote kerkenraad op 22 mei 2019, een gemeentevergadering zijn op donderdag 13 juni 2019, aanvang 20.00 uur in de Immanuëlkerk. Hier zal de kandidaat zich presenteren via een videoboodschap, dus niet via het voorgaan in een eredienst. Het verdere verloop van de beroepingsprocedure en het daarbij behorende tijdpad zal op 13 juni worden toegelicht. In de gemeentevergadering zal de verkiezing van de kandidaat voor een uit te brengen beroep plaatsvinden door de aanwezige stemgerechtigde (de belijdende) leden.

Naast de verkiezing zal er op de gemeentevergadering ook worden gesproken over de gespreksnotitie (klik op voorgaande rode tekst om notitie te downloaden) met betrekking tot doopvormen in onze gemeente. Deze notitie is opgesteld door de commissie, die zich hiermee bezig heeft gehouden. De Grote kerkenraad is (op 22 mei jl.) akkoord gegaan deze notitie met de gemeente te delen. Tijdens deze avond zullen we hierover verder in gesprek gaan. Deze gespreksnotitie zal komende zondag ook via de kerken worden verspreid, zodat iedereen de kans heeft om zich voor te bereiden op het gesprek hierover op de gemeentevergadering.

Bram Breebaart, scriba

Geplaatst in archief.