gebed

In onze gemeente bestaat al jaren een gebedsbijeenkomst. Het is een tijd van gebed waar voorbede gedaan wordt voor de noden van zieken en rouwdragenden, voor gemeente en kerk. Maar ook voor ons land en de wereld. Er is bijzondere aandacht voor Israel en onze vervolgde broeders en zusters, waar ook ter wereld. In de Bijbel zien we dat gebed heel belangrijk is, bijvoorbeeld in de geschiedenis van koning Hizkia in 2 Koningen 19. Wat deed koning Hizkia toen er problemen kwamen? Hij rende weg en zocht dekking, tenminste: gebedsdekking. Niet alleen ging hij naar de tempel om te bidden. Hij zond ook zijn hofmeester en hofschrijver en de oudsten van de priesters naar de profeet Jesaja om hem te smeken hem, en zijn volk, te helpen. Om hulp vragen is niet altijd gemakkelijk. We hebben de neiging om overdag zorgelijk de handen te wringen en er ’s nachts van wakker te liggen. Of we zijn bang dat anderen geen hoge pet van ons op hebben als we toegeven dat we hulp nodig hebben. We glimlachen en antwoorden: ‘uitstekend, dank je’, als ze ons vragen hoe het met ons gaat. Geen van beide reacties is goed voor onze ziel. De één vreet aan onze vrede en de andere berooft ons van de steun die we zo graag willen ontvangen. Of we nu koningen zijn of gewone mensen, we moeten allemaal bedekt worden met een deken van gebed. Laten we, net als koning Hizkia, meteen onze nood bekend maken bij God en bij die mensen die trouw voor ons zullen bidden. Daarom roepen wij gemeenteleden, jong en oud, op om met ons mee te bidden. Het is heel belangrijk, zeker in onze tijd. Het is ook het verlangen van God dat we al onze problemen en noden bij Hem brengen, want Hij heeft beloofd altijd naar Zijn kinderen te luisteren. U kunt altijd om voorbede vragen voor alle hierboven genoemde omstandigheden.

Doelgroep: Iedereen
Locatie: Bovenzaal in De Voorhof
Wanneer: Elke zaterdag om 19.00 uur tot 19.45 uur
Contactpersonen: Kees van Egmond en Cees van Rijn
Email/Tel cbach@tiscali.nl 06 24 69 45 12
ceesvanrijn1@casema.nl 071 402 22 46

Laatste wijziging: 15 augustus 2019

Gebed is de motor van het christelijke geloof. Iedere maandagochtend is er gebed van 6 tot 7 uur ’s ochtends. We bidden voor de kerk, om opwekking en herleving van de kerk in Nederland en in Europa, voor de vervolgde kerk, voor Israël, voor de vrede van Jeruzalem en voor de verspreiding van het evangelie. Ook is er ruimte om te bidden voor zieken en moeilijke situaties. Je kunt de ochtenden afzonderlijk bezoeken, dus je bent niet verplicht om beide ochtenden te komen. U mag/je kunt gebedspunten doorgeven voor wie niet in de gelegenheid is om zelf te komen bidden. Het gebedsuur start met enkele aanbiddingsliederen om vervolgens in kleinere groepjes uiteen te gaan voor de voorbede. Iedereen is welkom om mee te bidden. Info en doorgeven van gebedspunten: ds.haasnoot@pknrijnsburg.nl.

Doelgroep: Iedereen
Locatie: Burg. Meijboomstraat 2
Wanneer: Wekelijks op maandag- en donderdagmorgen van 6.00 uur tot 7.00 uur
Contactpersoon: Ds. Arenda Haasnoot
Email/Tel gebedrijnsburg@gmail.com 06 30 77 70 22

Laatste wijziging: 15 augustus 2019

Doelgroep: Mannen
Locatie: Nassaulaan 65
Wanneer: Wekelijks op woensdagavond van 19.45 uur tot 21.15 uur
Contactpersoon: Bram Haasbroek
Email/Tel bramhaasbroek@gmail.com

Laatste wijziging: 15 augustus 2019

Mochten in uw of jouw leven zorgen of moeiten zijn dan is er op vrijdagmorgen gelegenheid om gebed te ontvangen, in de werkruimte bij ds. Arenda Haasnoot, door gebedsteams. Info en aanmelden bij ds. Haasnoot.

Zo heeft ieder mens weleens hulp nodig in de onzichtbare moeiten van het leven: verdriet, ziekte, depressie, tegenslagen en ook de dood. Op alle gebieden kan God uw Beschermer en Helper zijn, ook al zie je Hem niet altijd. We merken dat het de mensen die al komen zo goed doet wanneer er een luisterend oor en gebed is. U mag ook met iemand komen of iemand meenemen.

Doelgroep: Iedereen
Locatie: Burg. Meijboomstraat 2
Wanneer: Wekelijks op vrijdagmorgen op afspraak
Contactpersoon: Ds. Arenda Haasnoot
Email/Tel gebedrijnsburg@gmail.com Tel: 06 30 77 70 22

Laatste wijziging: 15 augustus 2019

Doelgroep: Iedereen
Locatie: Burg. Meijboomstraat 2
Waar: Burg. Meijboomstraat 2 van 06.00 tot 07.00 uur
Bovenzaal in de Voorhof van 19.00 tot 19.45 uur
Data: Van zondag 19 januari t/m zondag 26 januari 2020
Contactpersoon: Ds. Arenda Haasnoot
Email/Tel gebedrijnsburg@gmail.com Tel: 06 30 77 70 22

Laatste wijziging: 15 augustus 2019

Doelgroep: Vrouwen die liever overdag een gebedscursus volgen en graag onderling bemoedigd willen worden
Locatie: De Voorhof
Data: Maandag 09.30 - 11.15 uur - startdatum 7 oktober 2019
Contactpersoon: Ds. Arenda Haasnoot
Email/Tel gebedrijnsburg@gmail.com Tel: 06 30 77 70 22

Laatste wijziging: 15 augustus 2019

Doelgroep: Iedereen
Locatie: nog niet bekend
Wanneer: Medio juni 2020
Contactpersoon: Ds. Arenda Haasnoot
Email/Tel gebedrijnsburg@gmail.com

Laatste wijziging: 15 augustus 2019

Doelgroep: Iedereen
Cursussen: Gebedsbijbelcursus - start 3 oktober
Gebedscursus: ‘Problemen met Bidden’ - start 30 september
Gebedscursus: ‘Leren Bidden’ - start 14 oktober
Gemeente-cursus: Leren bidden en Luisteren naar Gods stem, elkaar opbouwen, troosten en bemoedigen - start: n.t.b.
Locatie De Voorhof of Immanuelkerk
Wanneer Zie gemeente agenda
Contactpersoon: ds. Arenda Haasnoot
Email/Tel gebedrijnsburg@gmail.nl 06 30 77 70 22

Laatste wijziging: 15 augustus 2019

Doelgroep: Iedereen
Locatie: Grote Kerk
Wanneer: woensdag 18 en 25 september 19:30 - 20:00 uur
woensdag 2, 9, 16 ,23, 30 oktober
iedere woensdagavond in de Veertigdagentijd 2020
Contactpersoon: Ds. Arenda Haasnoot
Email/Tel gebedrijnsburg@gmail.com Tel: 06 30 77 70 22

Laatste wijziging: 15 augustus 2019