ds. hoftijzer

Personalia

Ds. Lennart Hoftijzer was vanaf 6 juli 2014 t/m 13 januari 2019 predikant van onze gemeente (wijk Kleipetten). Hij werd op 31 juli 1987 geboren te Hardinxveld-Giessendam en is daar opgegroeid. In 2011 is hij getrouwd. Inmiddels heeft Ds. Hoftijzer afscheid genomen van onze gemeente. Hij is op 20 januari 2019 bevestigd als predikant van de Hervormde Gemeente Rijswijk (NB)

Ds. Hoftijzer studeerde van 2007 tot 2010 HBO Theologie Godsdienst Pastoraal Werk aan de Christelijke Hogeschool Ede. Vervolgens voltooide hij de masterstudie gemeentepredikant aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam en Utrecht waarna hij op 25 maart 2014 beroepbaar werd gesteld. Op 6 juli 2014 werd proponent Hoftijzer als predikant verbonden aan de Hervormde Gemeente Rijnsburg.

Z'n HBO afstudeerproject was een onderzoek naar kleine kerkelijke dorpsgemeenten. De master heeft hij afgerond met het schrijven van een scriptie over de verhouding tussen individu en collectiviteit in het Oude Testament. Het heeft zijn visie op het verbond en de kijk op de christelijke gemeente verdiept. God wil de gemeente gebruiken om individuen persoonlijk aan te spreken. Door andere mensen in te zetten komt Hij dichtbij en zoekt Hij ons op.

Loopbaan

  • 2010 - 2014 Catecheet in eigen gemeente (Hardinxveld-Giessendam)
  • 2011 Catecheet en 'godsdienstonderwijzer' in Giessen-Oudekerk (in verband met vacature)
  • sep 2013 - jul 2014 Kerkelijk werker (parttime) Hervormde Gemeente Alblasserdam
  • jul 2014 - jan 2019 Predikant Hervormde en (vanaf 2018) Protestantse Gemeente Rijnsburg
  • jan 2019 - heden Predikant Hervormde Gemeente Rijswijk (NB)

Adres- en contactgegevens

Ds. L. (Lennart) Hoftijzer
Vijfmorgen 6
4284 EA Rijswijk (NB)
Tel: 0183 - 514 977 of 06 49 691 288
predikant@hervormdrijswijknb.nl.