contact info

Kerkelijk bureau

Bij het Kerkelijk Bureau kunt u terecht voor:

  • het aanmelden als lid
  • collectebonnen
  • het aanvragen van kerkelijke huwelijksbevestiging
  • doopaanvragen
  • vragen over uw kerkelijke bijdrage
  • het doorgeven van wijzigingen voor de ledenadministratie (bijv. bij verhuizing)
  • vragen over bezorging van Contact
  • aanvragen van attestaties en doopattesten
  • onttrekking aan de gemeente

Post- en bezoekadres: Smidstraat 16a, 2231 EM Rijnsburg

Post- en bezoekadres: Smidstraat 16a, 2231 EM Rijnsburg
Openingstijden: Maandag- en woensdagmorgen: 09.30 – 11.30 uur
Woensdagavond: 19.30 – 20.30 uur
Telefoon: (071) 203 50 13
Email: kb@pknrijnsburg.nl

Heeft u kopieerwerk voor een taakgroep, vergadering of bv. kindernevendienst? U kunt uw kopieerwerk mailen tot woensdagmorgen 12 uur naar: kb@pknrijnsburg.nl.

Graag de gewenste aantallen goed vermelden. Wij drukken het dan voor u af in zwart/wit. U ontvangt een bevestiging als het klaar is. Het kopieerwerk wordt klaargelegd in de kopieerkast op het kerkelijk bureau, Smidstraat 16A. Deze kast is doordeweeks altijd open en bevindt zich in het halletje tegenover de keuken (het staat aangegeven op de ramen). Heeft u een grote oplage? Mail het tijdig!

Het team van het kerkelijk bureau

laatste wijziging: 21 juni 2017

Predikanten

Predikant: Vacant
Wijk: Fredriksoord & De Bloem
Pastorie: -
Telefoon: -
Email: -
Predikant: Ds. Arenda Haasnoot
Wijk: Centrum & Oost
Pastorie: Kanaalstraat 23b, 2231 KA Rijnsburg
Telefoon: (071) 889 36 77
Email: ds.haasnoot@ pknrijnsburg.nl
Predikant: Ds. Pieter van der Ende
Wijk: Oude Hart Noord
Pastorie: Burg. Hermansstraat 42, 2231 KX Rijnsburg
Telefoon: (071) 532 81 61
Email: ds.vanderende@ pknrijnsburg.nl

Waarnemers

Pastor: Gerben Bremmer
Wijk: Kleipetten
Telefoon: 06 13 254 838
Email: gerbenbremmer@ outlook.com
Predikant (interim): Ds. Philip van Wijk
Wijk: Westerhaghe & De Hoek
Telefoon: 06 55 70 22 29
Email: ds.vanwijk@ pknrijnsburg.nl

Ouderenpastors

Pastor: Rixt de Graaf - de Boer
Wijk: Kleipetten, Westerhaghe & De Hoek en Oude Hart Noord
Adres: Oranjelaan 172, 2231 ZH Rijnsburg
Telefoon: 071-7113234 of 06 15 627 249
Email: trdegraaf@ hotmail.com
Pastor: Rixt de Graaf - de Boer (waarnemer)
Wijk: Frederiksoord & De Bloem en Centrum & Oost
Adres: -
Telefoon: 071-7113234 of 06 15 627 249
Email: trdegraaf@ hotmail.com

Moderamen

Postadres Moderamen Protestantse Gemeente Rijnsburg, Smidstraat 16a, 2231 EM Rijnsburg
1e preses Jeroen W. Ravensbergen
Telefoon: (071) 403 47 24
Email: j.w.ravensbergen@planet.nl
Postadres Moderamen Protestantse Gemeente Rijnsburg, Smidstraat 16a, 2231 EM Rijnsburg
2e preses Vacant
Telefoon: -
Email: -
1e scriba Bram Breebaart
Telefoon: (071) 402 63 47
Email: scriba@pknrijnsburg.nl
2e scriba vacant
Telefoon: -
Email: -
Beleidsouderling Dick van der Vijver
Telefoon: (071) 403 11 98
Email: beleidsouderling@pknrijnsburg.nl
Voorzitter College van Kerkrentmeesters Wout van Egmond
Telefoon: (071) 240 71 95 of 06 54 95 20 11
Email: vz-cvk@pknrijnsburg.nl
Voorzitter College van Diakenen Rob van Bemmel
Telefoon: 06 42 30 00 70
Email: vz-diaconie@pknrijnsburg.nl
Predikant Ds. Arenda Haasnoot
Telefoon: (071) 889 36 77
Email: ds.haasnoot@pknrijnsburg.nl

Kerkenraad

Postadres Kerkenraad Protestantse Gemeente Rijnsburg, Smidstraat 16a, 2231 EM Rijnsburg
1e scriba Bram Breebaart
Telefoon: (071) 402 63 47
Email: scriba@pknrijnsburg.nl
2e scriba vacature
Telefoon: -
Email: -

Wijkraden

Wijk Fredriksoord & De Bloem
Wijkpredikant: Vacant
Wijkscriba: Gerard Noort
Telefoon: 06 13 93 44 51
Email: gerardnoort@solcon.nl
Wijk Centrum & Oost
Wijkpredikant: Ds. Haasnoot
Wijkscriba: Marian van Klaveren
Telefoon: 06 27 89 57 66
Email: marian@karelvanklaveren.nl
Wijk Westerhaghe & De Hoek
Wijkpredikant: vacant
Wijkscriba: Gert Eldering
Telefoon: (071) 402 08 15
Email: elderingg@gmail.com
Wijk Kleipetten
Wijkpredikant: Vacature
Wijkscriba: Vacnt
Telefoon: -
Email: -
Wijk Oude Hart Noord
Wijkpredikant: Ds. v.d. Ende
Wijkscriba: Irene Lindhout
Telefoon: (071) 528 38 18
Email: scriba-ohn@pknrijnsburg.nl

Contact info

Voorzitter Rob van Bemmel
Telefoon: 06 42 30 00 70
Email: vz-diaconie@pknrijnsburg.nl
Secretaris Harry Didden
Telefoon: (071) 402 85 59
Email: secr-diaconie@pknrijnsburg.nl

Contact info

Voorzitter Wout van Egmond
Telefoon: (071) – 240 71 95 of 06 54 95 20 11
Email: vz-cvk@pknrijnsburg.nl
Secretaris Chris van Dijk
Telefoon: (071) 301 87 71 of 06 12 41 64 45
Email: chrisdyk.cvd@gmail.com

Taakgroep Erediensten

Voorzitter Henk Binnendijk jr
Telefoon: 06 12 72 67 82
Email: hbjr@ziggo.nl
Secretaris Therese van Delft
Telefoon: -
Email: theresevdelft@hotmail.nl

Taakgroep Jeugd en jongeren

Voorzitter Lysia van Delft
Telefoon: 06 30 49 17 08
Email: lysia_van_delft@hotmail.com
Secretaris Leo Heemskerk
Telefoon: (071) 887 50 04 of 0610 349 777
Email: leoenmirjam@casema.nl

Taakgroep Pastoraat

Voorzitter Vacant
Telefoon: -
Email: -
Secretaris André Siezenga
Telefoon: (071) 40 24118
Email: m.a.i.siezenga@ziggo.nl

Taakgroep Vorming en toerusting

Voorzitter Kees Kromhout
Telefoon: -
Email: kkromhout@gmail.com
Secretaris Gerjanne Vianen
Telefoon: (071) 403 11 59
Email: gjvianen@planet.nl

Taakgroep Missionair

Voorzitter Marjon van Tol
Telefoon: (071) 40 28570
Email: marjonvantol@hotmail.com

Taakgroep Communicatie

Voorzitter Kees van Delft
Telefoon: 06 - 11 10 23 70
Email: tgcommunicatie@pknrijnsburg.nl

Grote Kerk

Organist: Dick Durieux
Email: gerda.dick@tiscali.nl
Organist: Sietse Strating
Email: sietse.strating@cfi.nl
Organist: Frank Borsboom
Email: frankborsboom1963@gmail.com

Immanuelkerk

Organist: Vincent van Delft
Email: vincent.van.delft@ziggo.nl
Organist: Kees van Delft
Email: keesvdelft@casema.nl

De Voorhof

Organist: Arie van Duijvenboden
Email: arievanduijvenboden@solcon.nl
Organist: Ger van Egmond
Email: gpvanegmond@ziggo.nl

Grote Kerk

Koster: Wim de Winter
Telefoon: (06) 42 36 54 39
Email: devoorhof@pknrijnsburg.nl
Kerk: (071) 402 58 83

Immanuelkerk

Hoofdkoster: (reserveringen) Richard Verheij
Telefoon: 071 403 30 97

06 83 25 84 80

Email: kosterkerkstraat@ziggo.nl
Kerk: (071) 402 10 38
Hulpkoster: Ank Disselvelt
Telefoon: 06 40 59 70 27
Hulpkoster: Ans van Nieuwkoop
Telefoon: 06 30 96 39 73

De Voorhof

Beheerder: Wim de Winter
Website: www.devoorhofrijnsburg.nl
Email: devoorhof@pknrijnsburg.nl
Telefoon beheerder: (06) 42 36 54 39
Telefoon De Voorhof: (071) 402 17 24

Geluid

Coordinator Immanuelkerk Wim de Mooij
Telefoon: (071) 402 49 16
Email: wimdemooij@me.com
Coordinator De Voorhof Kasper Zuidberg
Telefoon: 06 45 07 45 29
Email: k.zuidberg@gmail.com

Beamer

Coordinator Immanuelkerk Rian Vliegenthart
Telefoon: (071) 403 10 27
Email: beamerteam@protestantsrijnsburg.nl
Rooster 1e helft 2020: Def_rooster_1H2020_beamerteam.pdf
Coordinator De Voorhof Niels Buitenhuis
Telefoon: (071) 887 02 01 of 06 29 20 09 81
Email: nbuitenhuis@hotmail.com

LICHT (magazine)

Redactie: redactielicht@live.nl
Verschijningsfrequentie: 10x per jaar
Abonnementen administratie: kb@protestantsrijnsburg.nl

CONTACT (kerkblad)

Redactie: webredactie@protestantsrijnsburg.nl
Verschijningsfrequentie: wekelijks m.u.v. schoolvakanties
Voor thuisbezorgen stuur mail naar: kb@protestantsrijnsburg.nl

website (en digitale versie CONTACT)

Aanmelden: klik hier
Afmelden: Klik op link in ondermarge van iedere CONTACT
Webmaster: webmaster@protestantsrijnsburg.nl

Facebook (besloten groep)

Coordinatoren: wpdemooij@gmail.com of leontines@hotmail.com
aantal gemeenteleden: 699
Link: www.facebook.com/groups/154334267965901/

App Protestant ('t Honk)

Coordinator: sarahelten@outlook.com of honk@pknrijnsburg.nl
Hoe te vinden: Ga naar App store of Play store - download "App Protestant" - zoek naar "Rijnsburg"