Bestemming gezocht voor Maranathakerk

De Protestantse Gemeente Rijnsburg (PGR), eigenaar van de Maranathakerk aan de Burgemeester Hermansstraat 40 in Rijnsburg, is op zoek naar een nieuwe bestemming voor de leegstaande kerk. De PGR heeft in samenspraak met de gemeente Katwijk aan onafhankelijk adviesbureau Het Oversticht in Zwolle, gespecialiseerd in cultuurhistorie en herbestemming, gevraagd de mogelijkheden voor herbestemming te onderzoeken. Dit mede gezien de (mogelijke) status als gemeentelijk monument.

De PGR hoopt op een duurzame invulling voor de nu leegstaande kerk, die recht doet aan de plek in de wijk en respectvol is ten opzichte van de oorspronkelijke functie. Het Oversticht zal de belangstelling van initiatiefnemers inventariseren.

Mensen, organisaties of bedrijven die plannen of ideeën hebben voor een nieuwe bestemming worden gevraagd hun wens kenbaar te maken bij Het Oversticht. Een korte mail met informatie over deze wens en de toekomstige invulling kan vóór 15 juli verstuurd worden aan mail@hetoversticht.nl o.v.v. Maranathakerk. De website van Het Oversticht laat meer zien over deze organisatie en de ervaring met herbestemming, zoals het project Kerk als Baken in de buurt.

Geplaatst in archief.