Groentje: aarde op adem

Onlangs verschenen er satellietfoto’s van China van vóór de uitbraak van het virus en van half februari, toen vele industriële activiteiten waren stilgelegd. Het verschil in vervuiling was opmerkelijk groot. Er werd al opgemerkt dat het virus voor elkaar krijgt wat overheden niet voor elkaar krijgen. Het lijkt de aarde goed te doen. Na het virus zal de economie en dus de industrie weer volop draaien. Maar we hebben gezien dat het anders kan als het moet. En al zal het zo drastisch als nu straks niet kunnen, de kleinere stappen tellen ook, de beslissingen van u en mij bij onze inkopen tellen ook. De aarde op adem laten komen. Helpt u mee?

Groentje: tuinreservaat

Is uw tuin een tuinreservaat? Door de tuin diervriendelijk in te richten kunt u vogels, egels, vlinders, bijen en andere insecten een handje helpen. Ruim niet elk blaadje op, maar laat een paar rommelhoekjes in de tuin over als schuilplaats voor insecten en andere dieren. Krokussen, narcissen en blauwe druifjes zijn bolgewassen die erg geliefd zijn bij bijen.

Luieractie Kosovo uitgesteld

Zoals u weet biedt Stichting Werkgroep De Ruyter hulp aan instellingen en mensen in de armste gebieden van Oost-Europa. Samen met Stichting Hoop voor Albanië zal de werkgroep dit jaar weer in maart naar Kosovo vertrekken.

Bij een eerder bezoek hebben de vrijwilligers gezien dat de armoede in Kosovo schrijnend is. Er is een nijpend tekort aan artikelen voor baby’s en jonge kinderen. Hiervoor willen wij als de Protestantse Gemeente te Rijnsburg, op zondag 22 maart een actie houden. Wij zouden het heel erg fijn vinden als u mee wilt helpen. Dit kan door middel van een of meer van deze artikelen mee te nemen op die dag naar de kerk: luiers, luierdoekjes, billenzalf, potjes voeding.

Inleveren
Uiteraard maakt het niet uit waar u de spullen koopt, hier in Nederland zijn alle artikelen voor kinderen prima in orde. De spullen zijn bedoeld voor kinderen tot ongeveer 2 jaar. U kunt de spullen voor aanvang van alle kerkdiensten afgeven bij de diakenen. Wij hopen dat het ook dit jaar weer een groot succes zal worden zodat de kinderen in Kosovo onze liefde en aandacht zullen voelen.

Thema-avond De Brug: ‘Omgaan met conflicten’

De Brug organiseert op maandag 16 maart een thema avond over ‘Omgaan met conflicten’ voor ouders, partners en overige familieleden van (ex-)verslaafden. De toegang is gratis. De avond zal worden gehouden in de accommodatie aan de Schaepmanstraat 1 in Katwijk.

Er zal worden gesproken door Leo Klinkenberg, begeleider bij De Brug.

Conflicten
Het leven met een verslaafd persoon geeft vaak conflicten. Hoe ontstaan conflicten, hoe kunt u deze het beste oplossen en welke stijl van conflicthantering past u hierbij toe? Het programma duurt van 19.30 tot 21.15 uur. Er is parkeergelegenheid bij het nabijgelegen winkelcentrum Hoornespassage. U dient zich van te voren op te geven bij De Brug, telefoon 071-4033733 of via info@debrughelpt.nl.

Nadere info over De Brug vindt u op www.debrughelpt.nl.

Groentje: milieucrisis (6)

In de bijbel was nog geen sprake van een milieucrisis. Toch zijn er wel bijbelse motieven te vinden om duurzaamheid een plek te geven in de gemeente. Motief 6: De sabbat (Exodus 23: 10). Het Hebreeuwse woord sjabat betekent: rusten, op adem komen, nieuwe krachten opdoen. Dit mogen we wekelijks doen, maar we vinden in het Oude Testament ook het sabbatsjaar en het jubeljaar, bedoeld om zorgvuldig om te gaan met de aarde en rust en herverdeling voor mensen.

Bestel nu uw Huispaaskaars

Huispaaskaarsen zijn bij uitstek geschikt om de Paastijd in huiselijke kring op een ingetogen manier te beleven. Of om te branden op bijzondere dagen. Uiteraard is de Huispaaskaars ook een aansprekend cadeau voor mensen die u dierbaar zijn. De kaarsen voor 2020 zijn er in vier prachtige uitvoeringen: ‘Duif en Hand’, ‘Regenboog’, ‘Vissen en Broden’ en ‘PX groen’.

Bestellen kan via de formulieren in de hal van de kerk of bij Saskia Westra (06-36261417).

Psalm Pasen Tour komt niet naar Rijnsburg

Vrijdag 27 maart zou de Psalm Pasen Tour naar Rijnsburg komen. Vanwege de maatregelen die de overheid heeft genomen m.b.t. het coronavirus kan dit concert helaas geen doorgang vinden.

Psalmen
Al eeuwenlang worden Psalmen gezongen. Liederen van de wereldwijde kerk. Psalmen weerspiegelen het gewone leven waarin thema’s als blijdschap en verdriet, eenzaamheid en vriendschap, geluk en lijden een rol spelen. Toch bieden de Psalmen ook uitzicht, troost en inspiratie want God staat boven alles en is en blijft trouw.

The Psalm Project
The Psalm Project bewerkt de bij velen bekende melodieën van het Geneefs Psalter tot hedendaagse composities. Daardoor wil The Psalm Project de Psalmen ook voor de toekomstige generaties levend houden en recht doen aan de vaak prachtige en bekende melodieën van het Geneefs Psalter. Mede door de concerten in het land en de uitzendingen van ‘Nederland Zingt’ vinden deze liederen steeds vaker hun weg naar diverse kerken en gemeenten en houden ze betekenis voor jong en oud.

Psalm Paastour 2020
De Psalm Pasen concerten van The Psalm Project zijn inmiddels een begrip in Nederland. Dit voorjaar zou de 8-man sterke bezetting tijdens de tour ook Rijnsburg aandoen, maar komt helaas vanwege het coronavirus te vervallen. Een bijzondere avond met luisterliederen, samenzang liederen en afwisselend voorgelezen passages uit het Paasevangelie, verteld door Gert Visscher.

De concerten die vanaf 1 april staan gepland gaan vooralsnog wel door. Zie https://thepsalmproject.nl/agenda/.

 

Gemeenteavond: ‘Kerk voor de Toekomst’

Op woensdagavond 26 februari 2020 wordt een gemeenteavond gehouden. Thema is “Kerk voor de Toekomst”. We gaan op interactieve wijze met elkaar nadenken over hoe het leven en werken van de Protestantse Gemeente Rijnsburg er in 2030 uit zal zien en wat dat betekent voor de gebouwen. Muzikale medewerking wordt verleend door Tom van der Plas. We nodigen alle leden uit, en niet in de laatste plaats de jongeren! En komt de datum niet uit in verband met de vakantie, je kunt hier de enquête online invullen. Welkom in De Voorhof, we starten om 20.15u, vooraf staan koffie en thee klaar.

Lezing: “Bijbelse profetieën over Israël”

Op woensdag 11 maart is er in Katwijk aan Zee een lezing met Heleen Bénard, werkzaam bij stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover zij spreekt is: Bijbelse profetieën over Israël. De bijeenkomst wordt gehouden in de Vredeskerk, Baljuwplein 1 in Katwijk aan Zee.

De aanvang is om 10.00 uur, iedereen is welkom en de toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.

Bijbelse profetieën over Israël
Heleen Bénard: “Na bijna 2.000 jaar over de wereld verstrooid te zijn geweest, kan het Joodse volk sinds 1948 terugkeren naar het land dat hun is beloofd. Maar wat zegt ons deze terugkeer van Gods uitverkoren volk, in de Bijbel ook wel zijn knecht, zijn bruid en zijn oogappel genoemd? Zien we een verband tussen die terugkeer en de wederkomst van de Joodse Messias van Israël, en realiseren we ons in welke fase van de wereldgeschiedenis we nu leven?”

Achtergrond spreekster
Vanaf haar 21e werkte Heleen Bénard enkele jaren in Jeruzalem en sinds die tijd is Israël voor haar diep verbonden met Gods Woord. Heleen: “In de Bijbel wordt Israël 1477 keer genoemd, Jeruzalem 802 keer en Sion 157 keer. Als het voor mijn Hemelse Vader zo belangrijk is, wil ik ook voortdurend met Israël bezig zijn. Het is vreugde te ervaren hoe letterlijk het profetische woord vervuld wordt in onze dagen!” Ze besluit: “Gods Volk is in beweging. Lezend door de profeten zien we de komst van de Messias naderen. Bezig zijn met Israël is bezig zijn met je toekomst.”

Groentje: milieucrisis (5)

In de bijbel was er nog geen sprake van een milieucrisis. Toch zijn er wel Bijbelse motieven te vinden om duurzaamheid een plek te geven in de gemeente. Motief 5: Verzoening (Kol. 1: 19-20). Omdat in Gods verzoenend handelen alle dingen een plaats hebben, en de hele schepping verlost zal worden, kunnen wij elkaar oproepen om de schepping zoveel mogelijk te bewaren, te beschermen tegen misbruik en overheersing van de mens.