Afscheidsavond Ds. Lennart Hoftijzer op vrijdag 11 januari

Ds. Lennart Hoftijzer zal op 20 januari 2019 worden bevestigd tot predikant in de Hervormde Gemeente te Rijswijk (NB). Hiermee komt een einde aan zijn termijn in Rijnsburg en zijn verbondenheid aan de wijk Kleipetten. Op vrijdagavond 11 januari zal er voor de gemeenteleden van 19.30 uur tot 21.30 uur een afscheidsavond in de Voorhof worden georganiseerd. U bent van harte welkom.

Tijdens deze avond willen we ds. Lennart Hoftijzer en zijn echtgenote Ilona een cadeau aanbieden namens de hele gemeente. De komende tijd zal hiervoor een inzameling gehouden worden. U kunt hiervoor ook een gift overmaken naar NL83 RABO 0336 8187 42 t.n.v. Protestantse Gemeente Rijnsburg o.v.v. “afscheid ds. L. Hoftijzer”. Wilt u iets voordragen tijdens deze avond, dan willen wij u vragen dit via het mailadres scribakleipetten@pknrijnsburg.nl aan ons te melden.

Afscheidsdienst
De afscheidsdienst zal worden gehouden op zondag 13 januari om 15:00 uur in de Grote Kerk. Ook hier bent u van harte welkom! Na afloop is er in De Voorhof ook gelegenheid om afscheid te nemen van Lennart en Ilona Hoftijzer.

 

Geplaatst in archief.