Nieuwe wijknamen definitief

De nieuwe wijknamen van de Protestantse Gemeente Rijnsburg die eerder als voorlopig werden aangekondigd, zijn op 18 april door de kleine kerkenraad vastgesteld. Te weten: Kleipetten (ds. Hoftijzer), Westerhaghe & De Hoek (vacant, ds. Zeedijk verricht hier tot 1 juni 2018 werkzaamheden), Oude Hart Noord (ds. van der Ende), Centrum & Oost (ds. Haasnoot) en Frederiksoord & De Bloem (ds. Meek).

Elke wijk heeft een pastoraal wijkteam, dat bestaat uit een predikant, ouderlingen, pastoraal bezoekers, contactpersonen en diakenen. Er wordt nog gewerkt aan het toewijzen van ouderlingen, pastoraal bezoekers en contactpersonen aan de secties. Zodra de toewijzing aan de secties rond is, krijgen de leden een brief van hun wijkteam met contactinformatie. Bij twijfel over uw wijk: op deze pagina kan aan de hand van de postcode worden bepaald bij welke wijk en predikant uw adres hoort.

Geplaatst in archief.